Eivind

Eivind Kallekodt

Kallekodt er selskapets grunder og styreformann. Hans store styrke er at han har tro på alle mennesker, aller helst de som vil selv. Mange små skritt, blir etter hvert til flere store. Økonomisk, administrativ 
bakgrunn, yrkeskarriere innen salg, reklame og kompetanseutvikling. Han 
ønsker å delta i alle ledd, og er svært involvert i det meste som foregår i selskapet. Hans visjon er at alle ansatte skal ha kjennskap til alle 
deler i arbeidet ved målrettet kompetanse AS.

Telefon 461 32 529
[email protected]