Gry

Gry Agnethe Figenschou

Gry har en variert hverdag i selskapet. Hun bidrar i alle ledd i organisasjonen og er inkludert i nyrekruttering, anbud og anbudsutforming, opplæring samt utstrakt kontakt med deltakere, ansatte samt selskapets kunder. Gry er en mester til å skape et godt arbeidsmiljø for både kolleger og deltakere. Hun viser en stor glede i arbeidet, noe som smitter over på hele organisasjonen. Hos Gry er det aldri et nei å få, en medvirkende årsak til at hun er så mye involvert i alt som skjer. Hun sitter også i styret i selskapet hvor hun fremmer gode ideer og stor nytenkning. Gry startet hos oss i 2011.

Telefon 996 03 044
[email protected]