Henrik Christopher

Henrik Christopher Stangeby Noer

Henrik Christopher er selskapets daglige leder. Han er også en mat og vinekspert som 
står i kø i tolv timer, når Vinmonopolet har vinslipp på ukjente og sære viner. 
Henrik Christopher startet i selskapet i 2011 og arbeider nå som daglig leder, men også 
med undervisning, samt møtevirksomhet med nåværende 
 og fremtidige samarbeidspartnere. Han er et unikum innen historie, kultur og 
 geografi.

Telefon 913 45 647
[email protected]