Mirjam

Mirjam Kobbevik

Mirjam har fagbrev som konditor, og har jobbet i bransjen siden 2011. Hun har en bachlorgrad som yrkesfaglærer i restaurant og matfag, fra HIOA. Har erfaring som lærer på videregående skole hvor hun har undervist ved linjen for restaurant- og mat-fag. Mirjam har en variert matbakgrunn; alt fra å ha produsert Grandiosa-pizza ved Stabburets fabrikk på Stranda til å filitere fisk i Ålesund. Hun har også jobbet som assisterende daglig leder i et konfektmakeri. Mirjam er en allsidig person med mange lag akkurat som en løk! Hun elsker turer i skog og mark, sine to barn og katten, men ingenting kommer i mellom henne og hennes fotballag, Liverpool Football Club.

Telefon 913 25 475
[email protected]