Kantine, renhold og forpleining

Kantine, renhold og forpleining

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom NAV Tiltak og målrettet kompetanse AS. Kurset er rettet mot deg som er arbeidssøker, som ønsker en jobb, og som vil jobbe med mat, renhold eller forpleining, eller som ofte i en kombinasjon av dette. Kurset gir en innføring i ulike tema som beskrevet nedenfor. Det gjøres oppmerksom på at kurset gir ingen sertifiseringer, sikkerhetskurs eller lignende, men at vi som arrangør kan hjelpe deg videre hos en av våre samarbeidspartnere.

Innhold:

 • 
Kjøkkenteori
 • 
Praktisk kjøkkenarbeid
 • IK-mat
 • Mikrobiologi
 • Meny- og menylære
 • Kosthold og ernæring
 • Renhold
 • Forpleining
 • 
Lover og regler for bransjen
 • 
Kundebehandling
 • Nettverksarbeid
 • Hospitering i bedrift

Kurset er et praktisk rettet kurs for deg som vil jobbe innen Horeca, renhold eller forpleining. Etter ferdig gjennomført og bestått kurs, kan du arbeide som kjøkkenmedarbeider, renholder eller forpleiningsassistent.

Forkunnskaper: Ingen spesielle.
Språk: Kurset gjennomføres på norsk
.
Varighet: 8 uker
.
Praksis i kurset: Ja

.