Kosthold og ernæring

Kosthold og ernæring

Kurset er aktuelt for alle som ønsker en generell innføring i kosthold og ernæring. Du vil få grunnleggende kunnskap om kroppen, fordøyelse, næringsstoffer, matvarer og kostråd. Du vil og lære om anbefalinger og retningslinjer for kosthold til ulike grupper i befolkningen, dette være seg mennesker med allergier eller kosthold basert på holdninger, kultur eller religion.

Kosthold er av stor betydning for folkehelsen og forebygging av sykdom. Kurset er rettet mot deg som ønsker større bevissthet og kunnskap i egen regi, men passer også godt for deg som vil øke din kompetanse som gjør at du kan bidra med ernæringskunnskap i din arbeidshverdag. Det er ikke meningen å gi deg et slankekurs, vi ønsker heller at du skal bli bevisst på hva vi putter i oss og hvordan kroppen vår reagerer på våre holdninger og verdier i forhold til vårt kosthold.

Innhold:

  • Se relasjonene mellom, kosthold, ernæring, levevaner og helse.
  • Gi gode råd om daglig kost og spesialkost.
  • Lage menyer for daglig kost, spesialkost og kost for ulike grupper ut fra den enkeltes ønsker og behov, dette i samsvar med relevant regelverk.
  • Komponere menyer og lage måltider ut fra hensyn til kultur og religion.
  • Bruke digitale verktøy i næringsberegning, kost- og menyplanlegging.

Forkunnskaper: Ingen, men bør ha interesse og verdier innen fagområdet.
Språk: Kurset gjennomføres på norsk.
Varighet: Fleksibelt kursopplegg, varighet fra 12 – 48 timer.
Praksis i kurset: Nei.