Kundeservice og detaljhandel

Kundeservice og detaljhandel

Kurset retter seg mot ansatte innen servicenæringen og detaljhandelen. Kurset kan gjennomføres som bedriftsintern opplæring ute i din virksomhet, eller hos oss i våre undervisningslokaler.

Innhold:

 • Holdninger og etikk, herunder personlig initiativ, ansvarsfølelse, samarbeid.
 • Kommunikasjon.
 • Kundebehandling.
 • Reklamasjon og konflikthåndtering.
 • Presentasjonsteknikk.
 • Ulike salgsverktøy.
 • Markedsføring.
 • Bruk av informasjonsteknologi og CRM-systemer.
 • Lover og regler i bransjen.
 • Håndtering av svinn.
 • Ran, tyveri og sikkerhet.

Kurset er et praktisk rettet kurs for deg som vil jobbe innen salg og detaljhandel. Kurset tar utgangspunkt i deg som ønsker å arbeide med salg og veiledning, gjerne i butikk. Etter ferdig gjennomført og bestått kurs, kan du arbeide som butikkmedarbeider, selger eller rådgiver innen salg.

Forkunnskaper: Bør ha noe erfaring med kunde og servicerelatert arbeid.
Språk: Kurset kan gjennomføres på norsk eller engelsk.
Varighet: Fleksibelt kursopplegg, varighet fra 12 – 60 timer.
Praksis i kurset: I utgangspunktet ikke, men skaffes ved ønske eller behov.