Våre medarbeidere

Våre instruktører har erfaring med undervisning av voksne og relevant kompetanse i henhold til kursenes fagområder og målgrupper. Instruktørene er motiverende og skaper engasjement og har gode mellommenneskelige ferdigheter. Alle har næringslivserfaring, noe som betyr et stort nettverk mot arbeidsmarkedet.

Ved rekruttering av nye medarbeidere, står sentrale begrep som inkludering, eierskap og mangfold i fokus. Vi legger mer vekt på det personlige, enn på en opplæringsmal. Stikkord som dette er at arbeidet oppleves som meningsfylt, opplæringen må inkludere alle parter, det er muligheter for personlig og faglig utvikling i selskapet. En legger vekt på medbestemmelsesrett, selvledelse og motivasjon. De beslutninger som gjelder den enkeltes hverdag, blir bestemt sammen med medarbeider. Selskapet prøver etter beste evne å ta vare på sine ansatte og det er svært liten gjennomtrekk blant våre medarbeidere. De fleste av våre forelesere, har arbeidet i målrettet kompetanse AS i flere år. For å sikre vår fleksibilitet, benytter vi også konsulenter og gjesteforelesere. Under presenteres våre faste ansatte:

Eivind Kallekodt

Kallekodt er selskapets grunder og styreformann. Hans store styrke er at han har tro på alle mennesker, aller helst de som vil selv. Mange små skritt, blir etter hvert til flere store. Han 
ønsker å delta i alle ledd, og er svært involvert i det meste som foregår i selskapet.

[Les mer]

Gry Agnethe Figenschou

Gry har en variert hverdag i selskapet. Hun bidrar i alle ledd i organisasjonen og er inkludert i nyrekruttering, anbud og anbudsutforming, opplæring samt utstrakt kontakt med deltakere, ansatte samt selskapets kunder.

[Les mer]

Henrik Christopher Stangeby Noer

Henrik Christopher er selskapets daglige leder. Han er også en mat og vinekspert som 
står i kø i tolv timer, når Vinmonopolet har vinslipp på ukjente og sære viner. Henrik Christopher startet i selskapet i 2011 og arbeider nå som daglig leder.

[Les mer]

Sissel Steinsland

Sissel har jobbet med det meste innen matfag og har fullført en masteroppgave innen helse og ernæring. Sissel pendler fra Biri til Oslo hver dag. Hun er et godt forbilde, når deltakerne våre mener en halv time reisetid til jobb er for langt.

[Les mer]

Trine Røed

Trine har fagbrev som institusjonskokk og bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse. Hun har erfaring som kantineleder med personalansvar. Hun jobber med etablering av praksisavtaler samt oppfølgning av elevene i praksisperioden.

[Les mer]

Silje Huseklepp Bergersen

Silje er en blid og omgjengelig jente fra Bergen med fagbrev både som restaurantkokk og institusjonskokk. Hun har også en Bachelor i Ernæring. Hun har en variert bakgrunn innen matfag med erfaring fra storkjøkken, restaurant og Hurtigruten.

[Les mer]

Elling Ulvestad

Elling er en mat- og vin-entusiast med bred og lang erfaring fra både hotell, selskapslokaler, catering og restaurant. Fagbrev som kokk. Han er veldig glad i kortreist ekte og lokal mat og liker mat som er laget fra bunnen av. Har samboer og to små barn og bor på Øyer i Oppland.

[Les mer]

Mirjam Kobbevik

Mirjam har fagbrev som konditor, og har jobbet i bransjen siden 2011. Hun har en bachlorgrad som yrkesfaglærer i restaurant og matfag, fra HIOA. Har erfaring som lærer på videregående skole hvor hun har undervist ved linjen for restaurant- og mat-fag.

[Les mer]

Camelia Vartolomei

Camelia er utdannet lingvist og har kompetanse i språk og språkundervisning for voksne minoritetsspråklige. Det er hun som tar deltakerne gjennom språktester og veiledning og er ansvarlig for norskopplæring på praksisplassen.

[Les mer]

Einar William Zakariassen

Einar har en bred faglig bakgrunn. Fagbrev innen kokk og servitørfaget, utdannet sommelier (vinkelner) fra Gastronomisk Institutt. I tillegg har han høgskoleutdanning fra Norsk Hotellhøgskole i Stavanger i økonomi, administrasjon og ledelse.

[Les mer]

Mari-Mette Tjønnås

Utdannet som yrkesfaglærer innen restaurant- og matfag. Undervisningserfaring fra videregående skole og faglig leder for lærlinger. Fagbrev som kokk, med erfaring fra både kafe, kantine og gourmetrestaurant.

[Les mer]

Calle Fjermeros

Calle er 47, har samboer og en sønn på snart 20 år. Utdannet kokk og har jobbet i bransjen som kokk, souschef, kjøkkensjef, servitør og restaurantsjef i ca 25 år. Har også eid og drevet restauranter.

[Les mer]